بازیابی رمز عبور

  • جهت بازیابی رمز ایمیل خود را وارد نمایید.

  • رمز عبور جدید برایتان ایمیل خواهد شد. این مورد می تواند 10 دقیقه زمانبر باشد.

  • در صورت ارسال نشدن ایمیل پوشه spam خود را بررسی نمایید.

  • بعد از وارد شدن به حساب می توانید مجددا رمز عبور خود را تغییر دهید.